środa, 19 stycznia 2011

Deklaracja RCA


Biuro rachunkowe rozlicza pracowników, wraz z pracodawcą (w niektórych przypadkach) na deklaracji RCA. Wprowadzane w tym dokumencie informacje przez biuro rachunkowe są sczytywane z listy płac i ukazują od jakiej podstawy są za pracownika odprowadzane składki ZUS. Dokument RCA jest wysyłany do ZUS przez biuro rachunkowe do 15-go każdego miesiąca. Przypadki, kiedy pracodawca nie rozlicza się z pracownikami na jednym druku RCA:
 •   pracodawca opłaca za siebie tylko składkę zdrowotną, w związku z czym biuro rachunkowe rozlicza go na deklaracji RZA
 • pracodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej i ma oddzielne konto w ZUS
Przypadki, kiedy biuro rachunkowe Warszawa rozlicza pracodawcę, wraz z pracownikami na deklaracji RCA:
 • właściciel firmy, zgłoszony przez biuro rachunkowe Warszawa do ZUS z kodem 051000 lub z kodem 057000 i opłaca za siebie ulgowe lub pełne składki ZUS
 • właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest zatrudniony na umowę o pracę
 • Deklaracja RCA wysyłana przez biuro rachunkowe zwiera następujące punkty:
 • identyfikator raportu, który informuje ZUS za jaki miesiąc jest deklaracja, oraz czy jest to korekta, czy pierwsza wersja
 • dane identyfikacyjne płatnika takie jak:
 1. NIP
 2. PESEL
 3. REGON
 4. nazwa firmy
 5. numer dowodu osobistego
 6.  imię i nazwisko
 7. data wypełnienia deklaracji
 8. następnie biuro rachunkowe wypełnia deklarację RCA za każdego pracownika poszczególnie, zwierając w niej następujące informacje:
 • imię i nazwisko
 • identyfikator, którym jest numer PESEL
 • kod tytułu ubezpieczenia, który mówi na jaką umowę pracownik jest zatrudniony i czy ma ustalone prawo do renty lub emerytury
 • informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • wymiar czasu pracy
 • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe
 • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • kwota składki finansowana przez ubezpieczonego
 • kwota składki finansowana przez płatnika

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz